Garantie

Garantie betekent dat u van de leverancier van een product mag verwachten dat deze gedurende de overeengekomen garantietermijn garant staat voor de kwaliteit en het juist functioneren van het geleverde product. Otaqi Computers garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
Als uw computer of ander product, gekocht bij Otaqi Computers, onverhoopt toch niet goed werkt of defect is binnen de garantieperiode, dan kunt u een garantieaanvraag doen.

Het product kan dan onder garantie gerepareerd of vervangen worden.
Hoe deze procedure verloopt en wat de richtlijnen zijn kunt u vinden op het RMA formulier welke u hieronder kunt downloaden en uitprinten.
Het RMA formulier dient ondertekend bij uw RMA-produkt gevoegd te worden.
Als u een garantieaanvraag wilt doen verzoeken wij om ons hiervan vooraf op de hoogte te stellen, misschien kan een probleem namelijk telefonisch of via e-mail worden opgelost. Als uw RMA in behandeling is genomen ontvangt u hiervan een update, evenals wanneer deze weer gereed is en naar u verzonden wordt.

Wij proberen defecten en problemen zo snel als mogelijk te verhelpen.

Download hier een RMA formulier / garantieaanvraagformulier:

> > > Garantieaanvraag

Voordat u uw reaparatie/RMA bij ons aanbied verzoeken wij de procedure op het formulier door te lezen, hierin staan onder andere belangrijke tips zoals het maken van een backup vooraf, om dataverlies te voorkomen, en het uitsluiten van een softwareprobleem. Als u geen RMA formulier kunt uitprinten verzoeken wij om bij het produkt een briefje met hierop dezelfde gegevens toe te voegen.

U kunt een defect product niet bij ons langsbrengen / afgeven, de gehele RMA procedure verloopt middels verzending.